Hur kan inköpsfunktionen skapa ökat värde?

Inköp är den funktion som snabbast och mest effektivt kan skapa betydande förbättringar när det gäller lönsamhet och värdeskapande i ett företag eller i en offentlig organisation.

På kort sikt (1–6 månader) Inköp kan leverera betydande besparingar direkt på slutresultatet (vilket för den offentliga organisationen innebär att få ut mer av den tilldelade budgetramen).

På längre sikt En effektiv inköpsfunktion kan skapa hållbara konkurrensfördelar.

Valcons inköpskonsulter bidrar med stark kompetens, som på både det strategiska och det operationella planet optimerar inköpen och inköpsfunktionen. Insatsen avspeglar sig i en positiv effekt på väsentliga konkurrensparametrar, exempelvis

Genom att stärka leverantörsrelationerna uppnår du samtidigt ett väsentligt värdeskapande genom bland annat kunskapsdelning, gemensam produkt- och processutveckling samt optimering. Resultatet är märkbara konkurrensfördelar för alla parter.

Använd menyn till vänster och läs mer om Valcons tjänster inom inköp.