• Case: Öster-
  hammar kommun 

  Ökat värdeskapande inom förskolan. 
  Läs mer

 • Artikel: The Toyota culture

  Benchmark for operational excellence. Nigel Waring delar med sig av sina erfarenheter av Toyotakulturen. Läs mer 

 • Case: Åkerskolan vänder trenden 

  Lean förenklar vardagen för lärare och elever.
  Läs mer

 • Effektivisera IT med förhöjd kvalitet

  Effektiv IT – vad driver
  IT-kostnaderna?
  Läs mer

 • Survey: Working Capital

  Fem rekommendationer och viktiga fokusområden för alla företag. 
  Läs mer

 • Award: Strängnäs kommun

  Kommunchef har utsetts till Årets förändringsledare i Change Management Awards. 
  Läs mer

 • Entreprenader och upphandlingar,

  kostnadsanalys grunden till förhöjd kvalitet i projekten.
  Läs mer

 • Case: Carlsberg 

  Förändring av företags-
  kulturen skapade stora förbättringar.
  Läs mer
   

 • Case: Ökat kundfokus

  Vägen går mot kunddrivna produktionsprocesser på Försäkringskassan.
  Läs mer

 • Case: Nordisk mejerijätte 

  revitaliserar ekonomi-
  funktionen och får bättre styrning av verksamheten.

Previous Next